Forskning & Psykedelisk Behandling

MDMA-terapi og PTSD

PTSD, eller posttraumatisk belastningsreaktion, er en stresstilstand, der opstår som følge af oplevelsen af, at ens liv har været i fare. PTSD forekommer typisk i forbindelse med en traumatisk begivenhed, eksempelvis en alvorlig ulykke, krig, seksuelle eller fysiske overgreb.


FDA (den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed) har godkendt kliniske forsøg med MDMA-assisteret terapi. Forskere har i fase 2 undersøgt, hvordan MDMA kan hjælpe med at behandle svær, behandlingsresistent PTSD.


Efter behandlingsforløbet i fase 2 blev forsøgspersonerne uafhængigt vurderet for symptomernes sværhedsgrad.


67 procent kunne efter forsøget ikke længere diagnosticeres med PTSD. Samlet set oplevede 88 procent en signifikant reduktion af deres symptomer.


De førende inden for den psykedeliske forskning (MAPS) er blevet godkendt til fase 3-forsøg af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Når fase 3-forsøget afsluttes i 2023 bliver MDMA godkendt til behandling af PTSD.


Psykedelisk terapi er godt til at hjælpe klienter med at bearbejde traumatiske minder, som er den bagvedliggende årsag til en række psykiske diagnoser.


Vores erfaring med MDMA-terapi er, at efter relativt få behandlinger er de fleste symptomer reduceret, og at mange af vores klienter står på egne ben og kan realisere leve det liv, de ønsker.

Et nyt paradigmeskift på vej inden for mental sundhed

Forskningen viser, at psykedelika kombineret med terapi er en effektiv vej til bedre mental sundhed.

I strengt kontrollerede forskningsforsøg er der kommet bemærkelsesværdige kliniske resultater for mennesker, som ikke blev hjulpet af psykofarmaka (SSRI-produkter og angstdæmpende medicin), det vil sige mennesker, som beskrives som behandlingsresistente i det almindelige behandlingssystem. Psykedelisk terapi kan hjælpe folk, som ikke bliver helbredt med de eksisterende behandlingsformer.

Der er for nyligt blevet offentliggjort flere undersøgelser, der forbedrer vores forståelse af, hvordan psykedelika virker på hjernen. Fælles for de forskellige psykedeliske substanser er, at de øger klientens neurologiske plasticitet i hjernen, hvilket muliggør forandringer i hjernen. En af de mere interessante antagelser, der diskuteres i forskningsverdenen, er at psykedelika fremmer neuroplasticitet. Neuroplasticitet er hjernens evne til at ændre sin struktur og funktion over tid.

Vi er på vej ind i et helt nyt paradigme for mental sundhed, hvor vi bevæger os fra en lindrende behandling mod permanent helbredelse. Dette er den største ændring i psykiatrien i 100 år!

I de senere år har fornyet interesse for psykedeliske behandlinger medført, at der investeres mere i psykedelisk forskning. Det gælder fx psilocybin og MDMA, der, i kombination med terapi, skaber bedre resultater end de gængse behandlingsformer.

I flere lande legaliseres denne terapiform, og psilocybin er fx blevet lovligt i terapeutisk sammenhæng i USA (Oregon, Michigan). Efter alt at dømme bliver MDMA-terapi lovligt i USA, Canada, Israel inden for en kort årrække. Godkendelsen af MDMA til behandling af PTSD forventes at være på plads i 2023 i USA.

 

MDMA-terapi og behandling af misbrug og afhængighed

I England satser man på MDMA til at behandle alkoholisme. Mellem 15 og 20 procent af den engelske befolkning har et misbrug, hvor alkoholmisbrug er det mest udbredte. Desværre er de eksisterende behandlingstilbud dårlige. Statistikken siger, at 75 procent af dem, der behandles for deres misbrug har et tilbagefald inden for et år.


MDMA og psykoterapi i kombination kan bruges til behandling af alkoholisme. Psykologiske traumer i den tidlige barndom, især når de er forårsaget af svigt, misrøgt og vold fra barnets primære omsorgspersoner, er vanskelige at leve med. Tidlige traumer ligger til grund for de fleste angstbaserede lidelser som PTSD og afhængighed.


Almindelig psykoterapi kan være gavnlig for sådanne patienter, men den har også begrænsninger, fordi patienten ofte ikke føler sig tryg ved at tale om traumatiske oplevelser.


Ben Sessa, der er ledende inden for den psykedeliske forskning, siger det meget præcist: 

– Hvis du opfandt et lægemiddel til at forbedre traumefokuseret psykoterapi, ville du opfinde MDMA. Det reducerer angst og depression. Det har en stimulerende effekt, der motiverer patienterne til at engagere sig. 

Derfor er MDMA (og terapi) en stor hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser, der ofte er den bagvedliggende årsag til alkoholisme.

Psykedelisk terapi og angst

På verdensplan anslås det, at 264 millioner mennesker lever med en angstlidelse (WHO i 2017), hvilket gør angstlidelser til det andetstørste problem i verden inden for mental sundhed. Ved længerevarende angst vokser amygdala (frygtcentret) i hjernen. Stress forårsaget af konstant angst formindsker hippocampus, som er den del af hjernen, der har med indlæring og hukommelse at gøre.

Har du social angst, kan du opleve en overdreven frygt for sociale situationer, og så kan psykedelisk terapi måske være det rigtige for dig. MDMA-assisteret terapi hjælper klienter til at rumme traumatiske begivenheder, som ligger til grund for deres angst. Vores erfaring er, at MDMA, i forbindelse med terapi, kan skabe et markant fald i de negative symptomer, som er forbundet med angst. Dermed vil du føle dig mere forbundet med dine nærmeste, dig selv, og verden omkring dig.

Angst og psilocybin
Mennesker med angst kan med fordel behandles med en kombination af terapi og psilocybin. Oprindeligt blev der forsket i psilocybin for at undersøge dets evne til at lette frygten for døden hos mennesker, der var terminalt syge (døende). Men for nylig har forskere også undersøgt, hvordan psilocybin kan hjælpe mennesker, der har angst, depression og følelsesmæssige traumer.

Randomiserede forsøg viser, at LSD kan være effektivt til at behandle dødsangst for mennesker med livstruende sygdomme. Patienternes angst- og stresssymptomer blev reduceret i op til 12 måneder efter behandlingen. En anden undersøgelse viser, at LSD kan være effektivt til at reducere symptomer på stressrelateret angst. Vi holder øje med denne udvikling inden for LSD-assisteret terapi, men afventer stadig, at der laves flere forsøg og der kommer mere evidens på området.

Psilocybin og samtaleterapi hjælper mennesker med depression

I de senere år er der foretaget en række overbevisende undersøgelser på Johns Hopkins University og Yale University, hvor man har undersøgt effekten af psilocybin i sammenhæng med samtaleterapi.


Flere undersøgelser af voksne mennesker med svær behandlingsresistent depression viser, at man med nogle få doser psilocybin, sammen med psykoterapi, kan skabe store reduktioner i depressive symptomer.


Deltagerne i forsøgene fik seks timers forberedelse. Derefter gennemgik de to psykedeliske sessioner med psilocybin med nogle få ugers mellemrum. Under de psykedeliske sessioner lå de på sofaer med høretelefoner på, mens de lyttede til musik. Efter de psykedeliske sessioner fik deltagerne yderligere tre timers opfølgningsmøder.


Forskerne fulgte deltagerne i mere end et år efter deres sidste psykedeliske dosis.


Resultaterne var imponerende:

Psilocybinsvampe og depression

Depression er den største globale årsag til mentale lidelser (WHO) med 322 millioner tilfælde i 2017. Kun en tredjedel af disse tilfælde reagerer på traditionelle lægemidler.


Ofte begynder depression med selvbebrejdelser – man føler ikke, at man kan tage sig sammen. Kræfterne er der ikke, man siger til sig selv: ”jeg orker ikke”.  Til sidst slår hjernen fra, og man kan hverken føle lyst eller ulyst – alt går i stå. Deprimerede mennesker kan være meget selvkritiske, og de bliver ved med at gruble. Det er de samme negative, ængstelige eller frygtsomme tanker, der konstant kører i ring.


Den molekylære struktur i psilocybin gør det muligt at trænge dybt ned i centralnervesystemet. Det særlige ved psilocybin er, at det kan ændre de fastlåste mønstre ved at øge neuroplasticiteten. Det er derfor, at folk kan se en vej ud af deres depression efter en dybere indre rejse.


Kritiske tanker er nemmere at kontrollere, og tænkningen er mere fleksibel. Derfor kan psilocybin være en effektiv behandling af depression. Heldigvis er der gode behandlingsmuligheder, og forskningen viser lovende resultater for mennesker, som er plaget af depression. Psykedelisk terapi er godt til at hjælpe klienter med at bearbejde traumatiske minder, som er den bagvedliggende årsag til depressionen.