Psykedelisk Medicin

Hvem kan have glæde af psykedelisk terapi?

Mennesker med disse udfordringer har ofte glæde af psykedelisk terapi:
Depression, angst, afhængighed og PTSD er lidelser, der er normale reaktioner på traumer. Med psykedelisk terapi kan du komme til bunds i dine dybe traumer. Du bliver i stand til at ændre dine tanke- og handlemønstrene og foretage en omprogrammering af dit sind.

Psykedelisk terapi gør det nemmere for dig at mærke din egen kerne og være dig selv i mødet med andre. Du lærer at møde andre og kommunikere fra et nyt udgangspunkt i dig selv.

Din tryghed er afgørende for din udvikling. En god terapeutisk relation er en vigtig byggesten i din healingproces.

Hvordan virker MDMA?

MDMA (3,4-methylenedioxy-metamfetamin) er et syntetisk stof, der er et empathogen, ‎der producerer oplevelser af følelsesmæssig forbundethed. Stoffet giver en følelse af mere hjerterum og en stærkere forbindelse til andre,  samtidigt med at det fremmer følelsen af åbenhed og tillid til verden.

MDMA kan fremkalde en oceanisk tilstand. Tilstanden er ledsaget af en følelse af lykke og rummelighed i krop og sind. MDMA kan skabe en oplevelse af fred og øjeblikke af lyksalighed.

MDMA hjælper klienten til at bearbejde traumatiske oplevelser, da medicinen skruer ned for Amygdala i hjernen, hvilket gør det lettere at besøge traumatiske minder uden angst. Amygdala er den del af hjerne som styrer vores kamp- og flugt-responsen. Da MDMA-terapi skaber en følelse af tryghed, kan klienten genbesøge traumatiske minder uden at blive retraumatiseret.

MDMA-terapi skaber større tillid mellem klient og terapeut, ligesom den øger klientens tillid og evne til at bearbejde egne dybe, traumatiske sår. Denne terapi er nyttig for mennesker, der har problemer med traumer, svigt, angst og PTSD.

Hvordan virker psilocybin-svampe?

Psilocybin er et naturligt forekommende molekyle som er i mere end 200 forskellige arter af svampe og trøfler. Ofte kendt som psilocybin-svampe, eller i daglig tale “magiske svampe”. ‎Effekten kan være eufori, ændring af opfattelsen‎ af tid og rum, visioner og dybe åndelige oplevelser.

Psilocybin omdannes til psilocin i kroppen. Det optages i hjernen gennem de samme receptorer som serotonin, dvs. hjernens “feel good”-hormonsystem. Serotonin hjælper med at styre kropsfunktioner såsom søvn, seksuel lyst og psykologiske tilstande som lykke og optimisme.

Psilocybin giver adgang til dybe følelser og indsigter, der er vanskelig at få adgang til i en almindelig terapeutisk session.

Psilocybin terapi hjælper klienten med at ændre selvdestruktive mønstre og genoprette en følelse af mening med livet. Mange oplever øget livsglæde og kreativitet efter et behandlingsforløb. Det har vist sig at hjælpe mennesker med symptomer, såsom depression, frygt for døden og eksistentiel angst.