Psykedelisk Terapi

Hvad er psykedelisk terapi?

Psykedelisk terapi (undertiden kaldt psykedelisk assisteret psykoterapi) er en form for terapi, der indebærer indtagelse af et psykedelisk stof, for at give klienten mulighed for at bearbejde vanskelige psykologiske problemer med støtte fra terapeuten.

Kombinationen af psykedelisk medicin og terapi giver klienten mulighed for at opleve en dybere og mere effektiv form for terapi. Det giver klienten mulighed for at arbejde sig i gennem problemer på en måde, som ikke kan lade sig gøre med taleterapi alene.

Psykedeliske stoffer er lægemidler, der frembringer sensoriske og perceptuelle ændringer i bevidstheden. Oplevelserne kan variere fra livsændrende religiøse oplevelser og dybe tilstande af indre stilhed til visioner og selvindsigt.

Vores psykedeliske behandling foregår i et trygt og hjemligt miljø, hvor patientens sikkerhed, tryghed og omsorg er den vigtigste prioritet.

Hvordan foregår psykedelisk terapi?

I psykedelisk terapi er der typisk en eller to terapeuter til stede under hele sessionen (alt efter klientens erfaring med psykedelika, økonomi og problemstilling). Vi arbejder ofte med psykiske problemer, som fx stress, angst, misbrug, traumer og depression, som påvirker klientens trivsel, selvværd, relationer og dagligdag.

En dybdegående session tager omkring 6-7 timer. Første gang starter vi med en lidt lavere dosering. Når vi kender din følsomhed og tærskel kan vi opjustere, så mængden passer til dig. Medicinen indtages oralt.

Du kan sidde i en sofa eller ligge på en briks, og du vil blive opfordret til at bære øjenmaske for at kunne gå dybt ind i dig selv. Musikken er nøje udvalgt og guider dig i din indre proces.

Gennem psykedelisk terapi får du mulighed for at gå ned i underbevidstheden, hvor du ser dig selv klarere og får et mere helt syn på dig selv. Du mærker måske en behagelig sammensmeltning med alt omkring dig. Det kan føles, som om du er ét med musikken. Alle indtryk bliver tydeligere og følelserne stærkere. Det betyder også, at du kan komme i kontakt med de tankemønstre og undertrykte følelser, som du har svært ved at rumme i hverdagen og nå ned til roden af dem. Medicinen og terapeuten hjælper dig til at rumme og forstå de dybereliggende oplevelser. Efter nogle timer aftager effekten og det er tid til at lade det, der er kommet op, falde på plads. I denne periode vil du opleve, at du er usædvanlig åben og intuitiv.

Derefter starter integrationsarbejdet, som handler om at afkode og omsætte budskaber fra dit indre og få dine oplevelser til at afstikke nye veje, som har udgangspunkt i dine værdier.

Faserne i psykedelisk terapi

Psykedelisk terapi involverer typisk samtaleterapi sammen med indtagelse af et klassisk psykedelisk stof såsom psilocybin eller MDMA.

Mange glemmer at de ”ikke-psykedeliske faser” er afgørende for klientens sikkerhed og medvirker til at skabe varig resultater af forløbet.

Forskere og terapeuter beskriver ofte tre forskellige faser i forløbet:

Forberedelse

Forberedelsen har stor betydning for den psykedeliske oplevelse og dit udbytte af terapien. Du starter med at udfylde en helbredserklæring, for at du kan afklare om et terapeutisk forløb er sundhedsmæssigt forsvarligt.

I forberedelsesfasen er det vigtigt at finde ud af om der er en god kontakt og gensidig kemi mellem dig og din terapeut. Din terapeut skal kunne holde et trygt rum for dig. Tryghed er en forudsætning for at kunne arbejde med dine dybereliggende problemstillinger. Tryghed og gensidig forståelse skaber et fundament, som kan bære dig igennem en dyb personlig transformation.

Derudover handler forberedelsesfasen om at afklare, hvad du ønsker at få ud af den psykedeliske terapi. Vi har den overbevisning, at din intention spiller en vigtig rolle, for hvordan din psykedeliske oplevelse bliver. Har du et klart fokus og ved hvad du vil arbejde med, så hjælper det dig til at navigere i de dybe indre bevidsthedstilstande. Endelig er det vigtigt, at du er godt klædt på til at navigere i dine indre landskaber, så du bedre kan dykke ind i dit underbevidste og finde svar og indsigter. På den måde får du mest muligt ud af den ændrede bevidsthedsstilstand og medicinen.

Den psykedeliske session

Under den dybdegående session bruger vi en række forskellige terapeutiske værktøjer til at hjælp dig med at forstå dig selv, og hvorfor du gør som du gør (kende dine tanke- og handlemønstre).

Vi bruger kropsterapi, samtaleterapi, musik, meditations- og åndedrætsøvelser til at støtte og guide dig under den psykedeliske oplevelse, hvor vores fokus er at skabe en tryg oplevelse for dig og samtidigt guide dig til at bearbejde de udfordringer, som du har behov for at forholde dig til.

Hvordan opleves psykedelisk terapi?

Den psykedeliske oplevelse kan sammenlignes med et isbjerg, hvor størsteparten af isbjerget er under havets overflade. Ofte tror vi, at vores ”bevidste jeg” har styringen, men faktisk foregår langt de fleste processer i de lag af hjernen, som er under overfladen og skjult for vores hverdagsbevidsthed.

Flere og flere ønsker at leve mere bevidst. At blive bevidst om indholdet af tilværelsen, om det liv og de hændelser, der konstant sker omkring os. Gennem psykedelisk terapi får du mulighed for at gå ned i underbevidstheden, hvor du ser dig selv klarere og får et mere holistisk syn på dig selv. Den form for psykoterapi gør det muligt for dig at komme i kontakt med din egen selvhelbredende intelligens. Det kan for eksempel være ved: 
Udfordrende oplevelser betragtes som en integreret del af det terapeutiske arbejde. Dybt inde i dig, ved du, hvad du har brug for og nogle gange skal man igennem sit mørke for at finde sit lys. Et såkaldt ‘bad trip’ er et forsøg på at undgå en dyb erkendelse og kan mildnes af en åben og tillidsfuld tilgang, som vil blive støttet og vejledt af erfarne og professionelle psykologer og terapeuter.

Integration af oplevelsen

Umiddelbart efter den psykedeliske session og i de følgende dage og uger støtter vores erfarne terapeuter integrationsprocessen. Det er i integrationen, at du begynder at bruge de nye indsigter. Under disse samtaler har du mulighed for at forstå, skabe mening med og behandle din psykedeliske oplevelse.

Integrationsprocessen er meget individuel og tilpasses dit behov med udgangspunkt i din specifikke livssituation. Dette arbejde tager udgangspunkt i at afkode og omsætte budskaber fra dit indre og få dem til at vise nye veje, som tager afsæt i dine egne værdier.

Den konkrete integrering af dine indsigter i dine handlemønstre er en vigtig del af hele processen, og det er i din hverdag, at du mærker den største forskel. Det betyder, at integrationsarbejdet handler om at favne hverdagslivet.

Integrationsarbejdet kræver en revurdering af vores perspektiv på os selv, en kontinuerlig vilje til at være autentisk, og at vi genkender ubevidste mønstre i os selv. Det kan tage lidt tid at forankre indsigterne i konkrete adfærdsændringer.

Set & setting

Under den psykedeliske session er ‘set’ og ‘setting” altafgørende.