MAPS psykoterapeutiske metode: Internal family system

MAPS er den internationale organisation som arbejder for at få psykedelika godkendt til psykedelisk terapi. De har igennem flere år anvendt den terapeutiske metode som hedder Internal family system (IFS). Denne metode er udviklet til individuel psykoterapi af Richard C. Schwartz. Ligesom MAPS anvender vi IFS i vores  behandlinger.

IFS betragter menneskets sind som sammensat og mangesidet. Sindet er opdelt i et antal delpersonligheder. Menneskets sind er mangfoldigt, og vi indeholder forskellige personlighedsdele, som har forskellige forsvars- og reaktionsmønstre.  Når vi udsættes for svigt, afvisning, smerte og traumer, bliver vores personlighedsdele polariseret og nogle dele kan blive for dominerende. De fleste af os har nogle personlighedstræk, som vi ville ønske ikke var der eller bare var mindre dominerende. For eksempel kan vi have en personlighedsdel, der er afhængig af en substans, en indre kritiker, som hele tiden ser fejl og mangler, eller et såret barn som reagerer med stor fortvivlelse.

Med IFS bliver vi bevidste om, at det er vores mangesidede sind, der gør os til den sammensatte personlighed, som vi hver især er. Ved at opnå en stærkere kontakt til vores indre kerne (selv), bliver vi mere hele og får integreret og balanceret de forskellige personlighedsdele i vores samlede personlighedsstruktur. Derved opstår en bedre balance mellem helheden og de forskellige personlighedsdele.

IFS og MDMA giver klienten en ny forståelse af deres indre og kan harmonisere deres liv ved at integrere de forskellige personlighedsdele gennem forståelse, egen omsorg og medfølelse.
IFS’ personlighedsmodel. Billedet viser de tre overordnede personlighedsdele og Selvet. Alle har et Selv, og Selvet kan og bør lede det indre system af personlighedsdele: 1) Managers og 2) Firefighters har en vigtig funktion i vores psykiske forsvarssystem og beskytter de sårbare dele. 3) Exiles (de sårbare dele) beskyttes og gemmes væk, fordi vi ikke kan rumme den smerte, sorg og fortvivlelse, som de bærer på.